odsPhpGenerator

EXAMPLES : Table split

Table split

2016-04-15 : Laurent VUIBERT
You can split table

// Load library
require_once 'ods0.0.3/vendor/autoload.php';

use 
odsPhpGenerator\ods;
use 
odsPhpGenerator\odsTable;

// Create Ods object
$ods  = new ods();

//Set vertical split
$table = new odsTable('V Split');
$table->setVerticalSplit(1);
$ods->addTable($table);

//Set Horizontal split
$table = new odsTable('H Split');
$table->setHorizontalSplit(1);
$ods->addTable($table);

// Both split
$table = new odsTable('B Split');
$table->setVerticalSplit(1);
$table->setHorizontalSplit(1);
$ods->addTable($table);

// Download the file
$ods->downloadOdsFile("TableSplit.ods");