odsPhpGenerator

EXAMPLES : Spreadsheet properties

Spreadsheet properties

2009-12-10 : Laurent VUIBERT
Set spreadsheet properties

// Load library
require_once('ods/ods.php');

// Create Ods object
$ods  = new ods();
$ods->setPath2OdsFiles('ods');

// Set properties
$ods->setTitle("My title is cool");
$ods->setSubject("My subject is cool too");
$ods->setKeyword("ods, internet");
$ods->setDescription("I love odsPhpGenerator !!\n\nOk, i'm a programmer, sorry'");

// Download the file
$ods->downloadOdsFile("Properties.ods");